Lauw tijdens de winter
De mooiste plekjes van ons dorp
Op 10 en 11 januari 2009
(door op pauze en nadien op de pijltjes ernaast te klikken kan men de dias's ook een na een bekijken)
Het plan van Lauw met oude benamingen
staat hier
Gefotografeerd door Bart Hertigers en Jo Toppet

www.lauw.be